AANMELDEN DEELNAME EVENTS
Aanmelding deelname events
Hier kunt u zich aanmelden.
AANMELDEN DEELNAME EVENTS
Voornaam
Achternaam
Levert u diensten en/of producten die aan Duurzaamheid bijdragen?
Richtvraag: Voor welke producten en/of diensten kunnen uw klanten bij u terecht?
We willen graag onze waardering uitspreken voor uw interesse in het aanmelden van uw bedrijf. Momenteel
leggen we de focus op bedrijven die producten of diensten aanbieden die bijdragen aan verduurzaming en/of
het leveren van (duurzame)energie. Hoewel uw bedrijf op dit moment mogelijk niet binnen dit specifieke kader
past, willen we benadrukken dat we openstaan voor diverse samenwerkingen en kijken ernaar uit om in de
toekomst mogelijk met uw bedrijf samen te werken.